Цэвүүн цагт хэцүү хатуу түгсэн ч
Цаг цагийн хэмэн давтагдаж
Цагаан сүүн эрчим харыг цайруулан
Түүх дахин эргэн сайн цаган ирэв.

2015-05-06

Өглөө болж нар мандана
Үдшийн бүрийд бодсон бодол минь өнөөдөр биелэнэ
Үүрийн туяа санааг минь дэмнэн гэгээгээ буулгана
Өргөн зам харгуйг гэрэлтүүлэн тусна.
Итгэлийг өгөн дэмийг хайрлах хамт олонтойгоо урагшлана
Ирсэн замын мөр тодрон үзэгдэхэд нэг тунгааж
Ирэгсэдийг угтаж мишээлээ тодруулна
Ихийг болгоон тэлэх тутам чанарыг илүүд үзнэ.